Social Icons

Sunday, July 13, 2014

Peraduan Nestle 2014

Peraduan Menang Sambil Beramal bersama NESTLÉ

Tempoh Peraduan: 22 Jun - 31 Julai 2014

Hadiah:

Hadiah Pertama: RM 30,000 + RM10,000 didermakan kepada badan kebajikan pilihan anda.

Hadiah Kedua: RM 20,000 + RM5,000 didermakan kepada badan kebajikan pilihan anda.

Hadiah Ketiga: RM 8,000 + RM2,000 didermakan kepada badan kebajikan pilihan anda.

Hadiah Harian: 3xRM 1,000 (untuk 40 hari)

Cara Penyertaan:

1. Beli sebarang minuman pek UHT atau tin MILO, NESCAFE atau susu NESTLE sebagai bukti pembelian.
2. Jawab 3 soalan dengan mengisikan jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan.

Muat turun borang peraduan sekarang.

No comments:

Post a Comment