Social Icons

Thursday, December 12, 2013

Peraduan Darlie 2013

Peraduan Darlie ‘Charcoal Spiral 4X Efektif’ 2013

Tempoh Peraduan: 1 Nov - 31 Dis 2013

Hadiah:

Hadiah Utama x 4: Galaxy Note III
Hadiah Kedua x 4: Galaxy Zoom
Hadiah Ketiga x 4: iPad Mini
Hadiah Keempat x 40: Nescafe Dolce Gusto Krups
Hadiah Bonus x 400: Berus Gigi Darlie Charcoal Spiral

Cara Penyertaan:

darlie3.jpg

Maklumat lanjut layari laman web Darlie

No comments:

Post a Comment